Spookfiles tegengaan met een app

Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld

Datum 29 november 2019
Tijd 13.00 - 16.00 uur met aansluitend een drankje
Kosten Geen
Locatie CROW in Utrecht, Jaarbeursplein 22
DoelgroepWegbeheerders werkzaam bij de overheid

Op vrijdag 29 november oktober geeft Wouter Schijns, Verkeerskundig medewerker bij de gemeente Den Haag, een open college over Smart Mobility. Hij behandelt het onderwerp nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld.

Er staat de sector Verkeer en Mobiliteit steeds meer mobiliteitsdata ter beschikking. In belangrijke mate ingegeven door de informatietechnologie. Dit geeft allerlei nieuwe toepassingsmogelijkheden voor wegbeheerders. In dit college worden we meegenomen welke toepassingsmogelijkheden de gemeente Den Haag toepast

  • Waar zet je welke databron voor in?
  • Welke databronnen staan een wegbeheerder ter beschikking?
  • Welke inwin techniek is hiervoor bruikbaar en inzetbaar?

Wegbeheerders bij de overheid zijn van harte welkom om zich hiervoor aan te melden.

Opleidingsprogramma Slimme en Groene mobiliteit

Het college is onderdeel van een opleidingsprogramma over Slimme en Groene Mobiliteit, dat de provincie Overijssel samen met Platform WOW en het Landelijk Verkeersmanagementberaad heeft opgezet. In het programma worden werkzoekenden in drie maanden 'bijgepraat' over de belangrijkste smart mobility thema's, om vervolgens het geleerde in de praktijk te brengen bij een werkervaringsplaats.

Kennis opfrissen en praktijkervaring delen

Jouw aanwezigheid bij deze colleges als ervaren wegbeheerder snijdt aan twee kanten. Het is de ideale gelegenheid om je kennis op te frissen over de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied. Daarnaast kun je vanuit jouw praktijkervaring waardevolle vragen stellen en voorbeelden aandragen.

Bekijk de hele collegereeks.

Meer informatie over het programma: www.overijssel.nl/smartmobility