Netwerkdag water

Datum 13 oktober 2015
Tijd 9.00 - 16.00 uur
Kosten geen
Locatie Wijnfort Lent Bemmelsedijk 4, 6663 KZ Lent / Nijmegen
Doelgroepbestuurders, directeuren en managers, crisis- en calamiteitencoördinatoren, specialisten, (beleids-)medewerkers en (inhoudelijk) adviseurs binnen de watersector en veiligheidsregio's, of die zich bezig houden met het thema waterveiligheid

Netwerkdag Water met als thema "Hoogwater in 1995".

20 jaar geleden ontsnapten we aan het water. Meer dan 250.000 mensen lieten huis en haard in het rivierengebied onvrijwillig achter zich vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. De hele wereld keek mee naar een schuivende dijk met scheuren en met zandzakken slepende militairen. We kijken onder andere met Jan Terlouw - voormalig commissaris van de Koningin - terug op de grootschalige evacuatie in 1995 en de ontwikkelingen tot nu toe, maar praten vooral met elkaar over de toekomst: Zijn we voorbereid op een overstromingsramp? Hoe kwetsbaar zijn we eigenlijk? Wat komt er nog meer kijken bij een evacuatie?

Dit gebeurt door actieve kennisoverdracht en kennisuitwisseling over toen, heden en de toekomst en in parallelle break-outsessies rond vier thema's:

Voedsel / Drinkwater / ICT / Energie

De Netwerkdag is bedoeld voor bestuurders, directeuren en managers, crisis- en calamiteitencoördinatoren, specialisten, (beleids-)medewerkers en (inhoudelijk) adviseurs binnen de watersector en veiligheidsregio's, of die zich bezig houden met het thema waterveiligheid.

Sprekers

Vanuit verschillende invalshoeken kijken we terug naar de grootste evacuatie na 1953: wat is er gebeurd en wat hebben we geleerd? Sprekers zoals Jan Terlouw - voormalig commissaris van de Koningin komen hun persoonlijke belevingen vertellen: Wat is er gebeurd? Wel of niet evacueren bij een dreigende overstroming? Hoe is de besluitvorming verlopen? Hoe hebben de burgers de evacuatie ervaren? Wat zijn de leermomenten?

Daarnaast zult u door Bas Haring - 'volksfilosoof' - op verrassende wijze worden aangezet om over de toekomst mee te denken.

Vanwege de samenstelling voor het programma willen wij graag weten of u de intentie heeft en in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn. U kunt dit laten weten door een e-mail te sturen aan taneesha.gendaram@rws.nl
De definitieve uitnodiging met programma volgt medio september.

De Netwerkdag Water is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC-IenM en Rijkswaterstaat) en de Unie van Waterschappen, ondersteund door het Veiligheidsberaad.