In gesprek met de markt (Inkoopplatform GWW)

Datum 17 maart 2015
Tijd 13.00 - 17.00 uur
Kosten geen
Locatie Meeting Plaza Hoog Catherijne, Utrecht
Doelgroepoverheidsinkopers

In gesprek met de markt

Op 17 maart organiseert het GWW Inkoopplatform (PIANOo, WOW en anderen) de themamiddag 'In gesprek met de markt'. Nadruk van de bijeenkomst ligt op de contacten met de markt in de precontractuele fase.

Doel
Doel van de middag is tweeledig. Enerzijds willen we het inzicht bij overheidsinkopers vergroten in de wijze waarop de 'relatie tussen inkopende overheidsorganisaties en de markt' kan worden onderhouden en geoptimaliseerd. Anderzijds willen we laten zien wat een kwalitatief goede structurele relatie met de markt aan waarde voor uw organisatie kan opleveren. Tijdens de middag zal de relatie zowel vanuit het gezichtspunt van de overheid als vanuit de markt worden belicht.

Onderwerpen tijdens deze middag zijn:

Toelichting hoe het structurele gesprek met de markt zich de afgelopen jaren bij Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld. Daarbij zullen, onder andere, marktdagen, structurele contacten met brancheverenigingen en aannemers en het belang van samenwerking met de markt aan de orde komen. Presentatie van de resultaten van een onderzoek van PIANOo naar marktconsultaties.
Ervaringen uit twee marktconsultaties van overheidsorganisaties worden gedeeld.
Vertegenwoordigers van de Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland geven inzicht in hetgeen voor hen belangrijk is in de relatie met overheden. Besproken worden vraagstukken als 'hoe kunnen markt en overheid elkaar versterken', 'wat is belangrijk voor de markt in de relatie met de overheid' en 'do's en don'ts' bij marktconsultaties uit het oogpunt van de markt.