Hoe interessant is assetmanagement voor wegbeheer?

Datum 10 december 2015
Tijd 09.00 uur
Locatie provinciehuis 's Hertogenbosch

Het belang van Assetmanagement op het gebied van wegbeheer is het centrale thema deze ochtend. Wat kunt u ermee? Welke toegevoegde waarde heeft het voor u? Hoe zijn uw Brabantse collega's hiermee bezig?

In deze bijeenkomst zal Ton Hesselmans van het CROW een inleidende presentatie verzorgen over het thema en de relatie tot het IAMPRO (Infrastructuur AssetManagement Professional) kennisportaal.

Vervolgens zal Jan Maurix van de provincie Noord-Brabant presenteren hoe de provincie in haar rol als wegbeheerder bezig is met assetmanagement.

In het tweede deel van de bijeenkomst is er veel ruimte om met collega's te discussieren over de inhoude van het thema aan de hand van een aantal stellingen en vragen. Op deze manier maakt u niet alleen kennis met uw collega's, maar profiteert u ook van de kennis die zij inbrengen. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een lunch en gelegenheid tot napraten.