Eerste landelijke WOW-dag voor (vaar)wegbeheerders en waterbeheerders

Datum 04 april 2013

Op donderdag 4 april organiseren we de gezamenlijke WOW-dag. Water Ontmoet Water en Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders ontvangen je graag in de 1931 (Brabanthallen) in Den Bosch.

Het belooft een mooie dag te worden: de eerste waarbij water- en (vaar)wegbeheerders elkaar ontmoeten en kennis delen. We zijn op zoek naar voorbeelden van goede samenwerkingen en daarom hebben we ook dit jaar weer een prijsvraag uitgeschreven.

Programma

09.30 - 10.00 uur     

Ontvangst met koffie en thee

10.00 - 11.15 uur      

Plenair programma
- Opening door dagvoorzitter Tom van 't Hek
- Speech door Jan Hendrik Dronkers (voorzitter Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders)
- Paneldiscussie met voorzitters vertegenwoordigers van provincie, gemeenten,
  waterschappen en havenbedrijven over WOW initiatief

11.15 - 12.15 uur      

1e workshopronde

12.15 - 13.30 uur     

Netwerklunch met een gevarieerde informatiemarkt en volop gelegenheid tot 
onderlinge ontmoeting 

13.30 - 14.30 uur     

2e workshopronde

14.30 - 14.45 uur      

Pauze

14.45 - 15.45 uur      

3e workshopronde

15.45 - 16.45 uur      

Plenaire afsluiting door dagvoorzitter:
- Bekendmaking winnaar van de WOW-prijs
- Toekomstbeeld samenwerking door voorzitter Water Ontmoet Water, Theo van de Gazelle
- Intermezzo

16.45 - 17.30 uur      

Borrel

Workshops

Workshopronde 1: 11.15-12.15 uur
1. Blauwe Golf; Water ontmoet Weg
2. Hergebruik van grondstof en energie? Het kan echt!
3. Strategische samenwerking Prorail - Rijkswaterstaat
4. Samen werken & samen leren: training assetmanagement
5. Levensduurverlenging door verjongen van asfalt
6. Incidentmanagement op het Onderliggend Wegennet (OWN): het LVWB en het IM Beraad
7. Gladheidbestrijding Gelderland
8. Implementatie Basisregistratie ondergrond
9. Te zware vrachtwagens en de schade aan infrastructuur
10. Topsector Water en personeels- en kennisuitwisseling
11.  25 jaar afstandsbediening van bruggen en sluizen. Zegen of vloek
12. Samen baggeren in Overijssel smaakt naar meer!
13. Samenwerken in crisisbeheersing? Geen vraag maar noodzaak!
14. Innovatief aanbesteden vereist innovatief inkoopbeleid

Workshopronde 2: 13.30-14.30 uur
1.  Wat beweegt de (vaar)weggebruiker? Opzet en toepassingen van belevingsonderzoek
2. Black Box: komt het nu wel oplossingsvrij out-of-the-box?
3. Rijkswaterstaat creëert meerwaarde uit assets
4. Assetmanagement: het vervangingsvraagstuk komt dichterbij
5. Lange zware vrachtwagens: je weet vaak al meer dan je denkt!
6. Beter benutten uitgelicht
7. Nationale Bewegwijzerings Dienst van start!
8.  Gedragsonderzoek als hulp bij het beheer en onderhoud van verkeersinfrastructuur. Tips voor de wegbeheerder 
9. Alles wat je over verzorgingsplaatsen wilt weten
10. Het deltaspel: 'samen spelen samen werken'
11.  Samen werken & samen leren: basisopleiding vergunningverlening Waterwet
12. Landelijk Waterloket
13. Hoog water januari 2012 Fryslân: een ramp?
14.  Van landelijke bestuurlijke samenwerking naar ambtelijke regionale samenwerking

Workshopronde 3: 14.45-15.45 uur
1. Assetmanagement: gezamenlijk programmeren
2. Assetmanagement: inspectie en informeren
3.  Gebruik van EMVI criteria in RAW-bestekken vanuit gemeentelijk oogpunt
4. Historische databank
5. SolaRoad: Samenwerken voor innovatie
6. Landelijk Verkeersmanagement Beraad: "De tafel voor regionaal verkeersmanagement door wegbeheerders"
7.  Maatregelen bij aansluitingen onderliggend wegennet op het hoofdwegennet
8. Pilot Wegwerkzaamheden Actueel
9. Baggertubes Oosteinderpoel: samenwerken en innoveren
10.  Water en Identiteit als motor voor meerwaardecreatie binnen Ruimte voor de Vecht
11. De koopmanspolder en tien tips voor succesvol samenwerken
12. Oefening Overstromingen 2012
13. Beter benutten van de vaarweg
14.  Nieuw planfiguur voor gebiedsontwikkeling en infrastructuur