Drones in het waterbeheer

Datum 23 oktober 2018
Tijd 11.30 - 17.30 uur
Kosten geen
Locatie Lijm en Cultuur, Rotterdamseweg 272, 2628 AT Delft (nieuwe locatie!)
Doelgroepwaterbeheerders

Drones worden steeds vaker en professioneler ingezet voor digitaal schouwen en handhaving op en om het water.  Welke toepassingen zijn er eigenlijk mogelijk met drones? Wat betekent dit voor mijn werk? Tijdens de middag gaan we in op deze vragen en nog veel meer.

Op 23 oktober is er een informatiemarkt en zijn er demonstraties te zien. Verder is het mogelijk om zelf met een drone te vliegen.   

Wij nodigen je van harte uit aanwezig te zijn bij de bijeenkomst, je eigen ervaringen te delen en te leren van andere organisaties.

Programma van de bijeenkomst Drones in het water

11.30 - 12.30 Inloop met lunch
12.30 - 12.35 Welkom door dagvoorzitter Ir. Gijsbert de Boer, Hoofd Strategie & Innovatie van het Hoogheemraadschap van Delfland
12.35 - 12.55 Opening door Ir. Pieter Janssen, secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland
12.55 - 13.45 Toepassing van drones bij assetmanagement door Ir. Nienke Bagchus, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat
13.45 - 14.45 Workshopronde 1 (kijk hieronder voor de workshops)
14.45 - 15.15 Pauze met demonstraties en kennismarkt
15.15 - 16.15 Workshopronde 2 (kijk hieronder voor de workshops)
16.15 - 16.45 Terugkoppeling en afsluiting door Drs. Johan Jacobs, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
16.45 - 17.30 Borrel met demonstraties en informatiemarkt
17.30 Einde bijeenkomst

Let op! De bijeenkomst vindt plaats bij: Lijm & Cultuur, Rotterdamseweg 272 in Delft. 

Lijm & Cultuur is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf NS Station Delft Zuid kun je wandelen (15 minuten) of neem je een OV-fiets (5 minuten) naar de locatie. De locatie is ook goed bereikbaar met de auto. Er zijn voldoende parkeergelegenheden (parkeren is gratis).   

Heb je nog vragen over het programma? Bel Lisette Brekelmans van Platform WOW: 06-15390417

Workshops

ILT Wet- en regelgeving: risicoscenario's en standaardscenario’s voor drones
Bij de nieuwe EU regelgeving voor drones wordt uitgegaan van de risk base benadering in plaats van de rule base benadering. Om te zorgen dat dronebedrijven hun werkzaamheden kunnen continueren hebben ILT en RWS samen met stakeholders een expertgroep voor drones opgericht. Veel voorkomende drone-activiteiten worden vastgelegd in een standaardscenario.. Dit spaart tijd bij de vergunningverlening. In de workshop worden de nieuwe regels uitgelegd en leer je hoe je een een korte risicoanalyse maakt voor drone-activiteiten.

Duininspectie (Rob den Dulk, Hoogheemraadschap van Delfland)
Delfland heeft sinds enkele jaren een dynamische kust. Om de dynamiek te kunnen volgen is er een pilot uitgevoerd hoe dit zo efficiënt en effectief mogelijk te doen. In deze pilot is een RPAS ingezet. Samen met Rutger van Hogezand (Down2Earth-sensing) en Marcel van der Kurk (Delfland GIS-team) nemen wij je  graag mee in dit project en ons vervolg met de resultaten.

Opleiding en toepassing van drones door Rijkswaterstaat (Olaf van Hese, Rijkwaterstaat)
Rijkswaterstaat zet eigen drones in voor incident- en verkeersmanagement. Planbare dronetaken worden door marktpartijen uitgevoerd. Opleiding en training van de totaal 14 dronepiloten, de  keuring van de toestellen en het opstellen van kaders en richtlijnen worden landelijk gecoördineerd. Jaarlijks organiseert Rijkswaterstaat ook trainingsdagen met andere hulpdiensten, zoals de brandweer en politie.
In deze workshop wordt uitgelegd hoe de organisatie opgezet is en kun je voor je eigen organisatie een voorstel maken hoe je drones in kan gaan zetten.

Opsporing Muskusratten Drents-Overijsselse Delta (Jeroen Waanders, Waterschap Drents Overijsselse Delta)
Kun je muskusratten opsporen met moderne techniek? Welke plek heeft een drone in dit vraagstuk en is dit de enige mogelijkheid?
Beeldinformatie en –analyse zijn de toekomst voor het toezicht in het buitengebied. In deze workshop word je meegenomen in de mogelijkheden, pilotprojecten en vraagstukken rondom dit thema.

Onderwaterdrones (Pelikaan)
RWS en TUDelft ontwikkelen en testen een drone die in situ een watermonster kan nemen en dit aanbiedt aan een Flowcytometer in het veld of in een veldlaboratorium. Bij deze innovatie wordt het idee van MAVLAB TU Delft/Cytobuoy Woerden, samen marktpartijen en andere overheden uitgewerkt. In 2018 wordt een drijvende drone ontwikkeld en in 2019 wordt gewerkt aan een duikende drone. De drone wordt uitgerust met een hyperspectraal camera zodat Close Sensing data gerelateerd kan worden aan Remote sensing beelden. Hiermee wordt het opsporen van blauwalg en botulisme betrouwbaarder.

Robotica in de waterschapswereld door Waternet (Haroen Lemmers, Waternet)
Do’s and don’ts , en wat houdt het nou eigenlijk allemaal in? Wat is (on)mogelijk? Haroen Lemmers neemt u mee in 4 jaar geschiedenis en een mogelijk erg lange toekomst.

Veiligheidsregio: valkuilen gebruik drones (Wilbert Kleijer, Veiligheidsregio Midden Brabant)

De Landingsbaan (drone werkgroep van de STOWA en het Waterschapshuis)
Waterschappen staan de komende jaren voor enorme opgaven. Zij moeten zorgen voor duurzaam, doelmatig en klimaatrobuust waterbeheer. Ze moeten bovendien rekening houden met de uiteenlopende eisen die landbouw, natuur, wonen en werken stellen aan de waterhuishouding. Goede informatie is daarbij van onschatbare waarde. Remote-sensingtechnieken verzamelen vanaf grote hoogte gedetailleerde informatie over het aardoppervlak. Deze informatie is voor het regionale waterbeheer van groot belang.

Informatiemarkt

Organisaties op de informatiemarkt:
Delft Dynamics
Skytools
Antea Group
Mapture
Movares
PAL-V
Shore Monitoring & Research
2e-sensing
WaterWindow 
DroneQuest

 

Meld je aan voor deze interessante dag!