De rol van een materialenpaspoort in assetmanagement voor een circulaire economie

Datum 05 oktober 2017

Workshop WOW-dag 2017

Nederland wil in 2050 circulair zijn en in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Wat betekent dat voor ons als beheerders? We kunnen ons areaal zien als ‘grondstoffenmijn van de toekomst’! Materialen (bestaande uit grondstoffen) met een identiteit worden niet meer verspild. Een identiteit kan tot uitdrukking komen in een paspoort. Op naar een materialenpaspoort voor de objecten in ons areaal dus?

Na een inleiding over brede actuele ontwikkelen over Circulaire Economie en een voorbeeld van regionale samenwerking, gaan we in groepen uiteen. Aan de hand van vier thema’s gaan we in gesprek over de verschillende kanten van het materiaalpaspoort en verkennen we mogelijke praktische toepassingen met elkaar. De vier thema’s hebben te maken met assetmanagement volgens ISO 55000, informatiebehoefte met betrekking tot materialen, datavoorziening rond materialen en onze eigen materiaalvoorraad.

Uit deze workshop neem je inspireerde ideeën of contacten mee naar huis, waarmee we in gezamenlijkheid vorm kunnen geven aan de Circulaire Economie!

Sprekers

Jeroen Nagel, adviseur Circulaire Economie, afdeling Natuurlijk Circulair Rijkswaterstaat WVL

Peter Korbee, senior project ingenieur/Team senior – Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie provincie Noord-Holland 

Volledig programma landelijke WOW-dag