Bijeenkomst Veiligheid

Datum 30 januari 2017
Locatie Nieuwe Buitensocieteit, Stationsplein 1, Zwolle
DoelgroepMedewerkers van Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen, drinkwaterbedrijven en havenbedrijven

 

Hoe gaan we binnen onze organisaties om met veiligheid? Wat doen we hiermee als collega's onderling en op wat voor manier speelt dit een rol in de samenwerking met onze ketenpartners? Op maandag 30 januari gaan we actief met deze vragen aan de slag.

Expliciete en transparante belangenafweging

Veiligheid is de beheersing van blootstelling aan gevaar. Onveiligheid is vaak relatief onzichtbaar. Bovendien is de mens van nature bereid om risico’s te nemen. Verder worden veel veiligheidsincidenten voorafgegaan door een gebrek aan aandacht in eerdere fasen, bijvoorbeeld de ontwerpfase. Het borgen van veiligheid vraagt dus voortdurende aandacht. Er is aandacht nodig voor het waarnemen, het bespreken en het beheersen van risico’s. En dat in alle fasen, vanaf de verkenning en planuitwerking. Het draait onder meer om een expliciete en transparante belangenafweging.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Veiligheid is vooral een gezamenlijke verantwoordelijkheid van directie, management en medewerkers. Dat geldt voor elke beheerder en voor de ketenpartners. Alleen gezamenlijk kunnen wij de blootstelling van mensen aan gevaar beheersen.

Inhoud

Op maandagmiddag 30 januari neemt Wil Nijsten, directeur van Acaleph, ons mee in hoe hij veiligheid in organisaties ziet. Vervolgens gaan we uiteen in subgroepen voor de volgende workshops:

  1. Sander Dresken van provincie Overijssel gaat in op de vraag hoe Provincie Overijssel in de praktijk omgaat met veiligheid en welk effect dat heeft op de organisatie en de mensen.
  2. Martijn Flinterman van Rijkswaterstaat Noord-Nederland gaat in op het Integraal Veiligheidsmanagement bij RWS en gaat het gesprek aan over risico’s die we als weg- en waterbeheerders kunnen beheersen.
  3. Pieter Lems van Waterschap Drents-Overijsselse Delta gaat in op de waterveiligheid van de Kampereilanden, een buitendijks gebied met de regionale functie van waterberging. Daarbij worden dijken versterkt en is veel aandacht voor de bevordering van veiligheidsbewustzijn bij bewoners.

Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega (vaar)weg- en waterbeheerders.


Programma

12.00 uur Ontvangst en lunch
12.45 uur Welkomstwoord door gastvrouw Lindy Molenkamp
13.00 uur  Wil Nijsten van Acaleph over veiligheid 
14.00 uur

Deelsessies ronde 1

Deelsessies veiligheid vanuit drie organisaties: 

  • Sander Dresken - Provincie Overijssel
  • Martijn Flinterman - Rijkswaterstaat Noord-Nederland
  • Pieter Lems - Waterschap Drents Overijsselse Delta
14.45 uur Pauze
15.00 uur Deelsessies ronde 2
15.45 uur Deelsessies ronde 3
16.30 uur Afsluiting en netwerkborrel