Bijeenkomst Smart Mobility in de praktijk van Zuid-Holland

Datum 31 mei 2018
Tijd Donderdag 31 mei 13.30 - 17.30 uur
Kosten geen
Locatie Provinciehuis Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1 - Den Haag)
DoelgroepWegbeheerders bij de overheid

Op donderdag 31 mei organiseren we samen met BEREIK!De Verkeersonderneming en de Innovatiecentrale een bijeenkomst in de Smart Mobility reeks. Tijdens de bijeenkomst staat kennisdeling en het praktisch verder brengen van concrete Smart Mobility-voorbeelden uit de regio Zuid-Holland centraal. Bij de presentaties leer je meer over vier van deze toepassingen.

Voorlopig programma

13.30 - 14.00: Inloop

14.00 - 14.30: Introductie door Lieke Berghout (BEREIK!)

14.30 - 15.20: Presentaties ronde 1

  1. Smart Mobility Experiment ‘Innovatief werken met incident data’
  2. Samenwerkende verkeerscentrales in de praktijk

15.20 - 15.40: Koffiepauze

15.40 - 16.30: Presentaties ronde 2

  1. Regelaanpak "Kleine Ruit" Den Haag 
  2. Presentatie over Coolsingel / Maastunnel 

16.30 - 16.45: Plenaire afsluiting en terugkoppeling presentaties

16.45 - 17.15: Netwerkborrel

Toelichting op de workshops

1. Smart Mobility Experiment ‘Innovatief werken met incident data’

Sprekers vanuit De Verkeersonderneming (Robert Barelds), samenwerkingsverband BEREIK! en Rijkswaterstaat. Moderator: Peter Hoernig (de Innovatiecentrale)

In deze test wordt publiek-privaat samengewerkt vanuit de Verkeersonderneming, het programma Bereik!, Rijkswaterstaat en de Innovatiecentrale. Rijk, provincie, gemeenten en het Havenbedrijf werken samen aan de verbetering van de doorstroming in Zuid-Holland. De wegbeheerders in de regio Rotterdam zien dat er steeds meer informatie over de situatie op de weg beschikbaar komt. Grote en kleine partijen leveren allerhande informatie aan. We onderzoeken de kansen op het beschikbaar maken en combineren van deze data voor wegverkeersleiders. In deze sessie kom je alles te weten over onze ervaringen in het sneller kunnen afhandelen van incidenten.

2. Samenwerkende verkeerscentrales in de praktijk

Sprekers: Berend Feddes (provincie Zuid-Holland) en Kasper van Blijderveen onder voorbehoud (Regiodesk BEREIK!) Moderator: Lieke Berghout (BEREIK!)

Hoe zorg je dat een netwerk van ruim 60 wegbeheerders functioneert als één? Door in ieder geval goede afspraken te maken én de wegkantsystemen van al die wegbeheerders technisch te koppelen. Welke afspraken moet je dan maken? Hoe zorg je voor die koppelingen? Welke praktische zaken brengt dit met zich mee? Hoe benut je dit gekoppelde verkeersmanagementsysteem optimaal? En welke mogelijkheden biedt dit voor de toekomst? Deze en andere vragen komen aan bod in deze sessie waarin wordt gekeken naar het grote plaatje én de praktijkervaringen, zoals bij de Keukenhof waarin de samenwerking en koppelingen zelfs verder gaan dan de provinciegrens.

3. Regelaanpak "Kleine Ruit" Den Haag

Sprekers: Jasper Vries (gemeente Den Haag) en Johan Groenewold (RWS)

De Regelaanpak is een nieuwe landelijke methodiek voor wegbeheerders om samen te werken op het gebied van verkeersmanagement. Door gestandaardiseerde verkeersmanagementmaatregelen kunnen wegbeheerders eenvoudiger samenwerken om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Deze standaardmaatregelen zijn bovendien te automatiseren, waardoor in het bijzonder ook winst wordt verwacht in reguliere file-situaties terwijl de wegverkeersleider gelijktijdig zijn of haar aandacht juist bij de afwijkende situaties kan houden.

De Regelaanpak is door gemeente Den Haag samen met Rijkswaterstaat (VMC-ZWN) voor het eerst op grote schaal toegepast op de "Kleine Ruit" Den Haag. Dit is het ruitvormige wegennetwerk dat bestaat uit delen van de A4, A12, N14 en S101 aan de oostkant van Den Haag. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we de Regelaanpak wilden toepassen door enkel gebruik te maken van bestaande middelen en systemen, en dat is gelukt. De evaluatiefase bevindt zich op dit moment in een eindstadium.

4. Presentatie over Maastunnel / Coolsingel

Spreker: Sander van Beurden (gemeente Rotterdam)

Rotterdam ziet zich met de langdurige afsluiting van de Maastunnel en de Coolsingel voor een grote bereikbaarheidsuitdaging gesteld. Hoe is Rotterdam deze uitdaging aangegaan? Er was een aanpak nodig die veel verder gaat dan Rotterdam tot nu toe gewend was, met een mix van traditionele en innovatieve maatregelen en met consequenties voor het gehele verkeersnetwerk. Sander van Beurden, manager Stedelijke Bereikbaarheid bij de gemeente Rotterdam, vertelt graag over het totaal aan acties en maatregelen die tot een succesvolle aanpak hebben geleid.