Test header

Bijeenkomst Inspirerend beheer Zeeland

Datum 25 oktober 2017
Tijd 12.15 - 17.30 uur
Kosten geen
Locatie Stadhuis van Middelburg
Doelgroepmedewerkers van weg- en waterbeheerders uit Zeeland, Brabant, Zuid-Holland en West-Vlaanderen en andere geïnteresseerde weg- en waterbeheerders

In samenwerking met Gemeente Middelburg, Gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen en Stadswerk organiseren we een bijeenkomst met als thema ‘Inspirerend beheer’. Tijdens deze middag gaan we met interessante sprekers in op verschillende aspecten van beheer en onderhoud.

Programma

12.15 uur

Ontvangst en lunch

13.15 uur Opening en gesprek door dagvoorzitter Roel Brandt (Platform WOW) met wethouder Chris Simons (Gemeente Middelburg, VVD)
13.35 uur Inspirerende presentatie van een organisatie van buiten het weg- en waterbeheer. Details volgen.
13.55 uur Ruimte voor vragen
14.00 uur

Inspirerende presentatie door Dr. ir. Geert Roovers (Saxion hogeschool, Antea Group).

Publieke meerwaarde via de vervangingsopgave. Inzichten en ervaringen vanuit natte infrastructuur

Op dit moment zitten we in de omslag van ‘time to invest’ naar ‘time to maintain’. In plaats van de aanleg van nieuwe infrastructuur gaan we steeds meer focussen op het onderhoud  daarvan – en zien we de opkomst van professioneel asset management. In zijn bijdrage zal de heer Roovers ingaan op de betekenis hiervan voor infra- en netwerkbeheerders en hun rol bij maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Hij spreekt daarbij over ‘time to evolve’. Hij combineert in zijn bijdrage inzichten uit wetenschappelijk onderzoek met zijn ervaringen met het omgaan met de vervangingsopgave van natte kunstwerken bij Rijkswaterstaat.

14.20 uur Ruimte voor vragen
14.25 uur

Toelichting thema-carrousel

14.30 uur Pauze
14.45 uur

Eerste ronde thema-carrousel. Deelnemers kiezen een van de thematafels:

  1. Mensen maken de buurt onder leiding van Anne Jelle Lycklama à Nijeholt (Gemeente Breda).

Met de pleinenaanpak ontwikkelt Gemeente Breda de buurt, groeit het wederzijds vertrouwen en versterkt de professionaliteit van de medewerkers. Bij een wijkdeal in het groen laat de gemeente het beheer over aan bewoners. Bij de inrichting van pleinen en wegen zoek je naar een evenwichtiger rolverdeling. Een samenwerking waarbij de mens, het proces en de plek voorop staan. In deze sessie deelt Anne Jelle voorbeelden uit Breda over placemaking, zelfbeheer, participatief ontwerpen en de pleinenaanpak.

  1. Integrale werkwijze

Details volgen.

  1. Assetmanagement en risico gestuurd beheer onder leiding van Danny van Dijk (Gemeente Rotterdam)

Details volgen.

  1. Greendeal Duurzaam GWW 2.0 onder leiding van Martin Huysse en Martin Scherpenisse (Provincie Zeeland)

Bij deze workshop gaan de sprekers in op het stimuleren van duurzaamheid binnen de GWW. De deelname van de Provincie Zeeland aan de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zal hierin een plaats krijgen. Daarnaast wordt specifiek de link gelegd tussen (Maatschappelijk Verantwoord) Inkopen en Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw, met als inspirerend voorbeeld het project ‘Verbreding Tractaatweg (N62)’ in Zeeuws-Vlaanderen.

15.30 uur

Ronde twee thema-carrousel. Deelnemers kiezen weer een van de vier thematafels genoemd hierboven. Dit is een andere tafel dan in ronde een.

16.15 uur

Plenaire terugkoppeling en afsluiting

16.45 uur

Netwerkborrel

17.30 uur

Einde

 

Direct aanmelden