Bijeenkomst Effecten klimaatverandering op weg- en waterbeheer

Datum 17 oktober 2017
Tijd 12.15 - 17.30 uur
Kosten geen
Locatie Provinciehuis Friesland, Leeuwarden
Doelgroepweg- en waterbeheerders uit Friesland, Noordoost-Nederland en andere geïnteresseerde weg- en waterbeheerders

Door de klimaatverandering komen er steeds meer extremen in het weer. Langere periodes van droogte in het voorjaar maar ook hevige lokale buien (clusterbuien) die wateroverlast en stormschade veroorzaken. Daar zullen de wegbeheerders mee te maken krijgen. Als gevolg van clusterbuien is het zeker niet uit te sluiten dat onderdoorgangen en aquaducten de watertoevloed niet kunnen verwerken en dus gestremd zullen zijn voor het verkeer en de hulpdiensten En juist voor die hulpdiensten (stroomuitval, stormschade, blikseminslag bij de clusterbuien) zal dat van betekenis zijn. De weg- en waterbeheerders zullen denkelijk in de evaluatie worden gevraagd waarom ze dit niet hadden voorzien. Hoe speel je daar nu op in?

Tijdens deze bijeenkomst krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen met andere weg- en waterbeheerders. Met interessante presentaties brengen we weersverschijnselen en areaalbeheer in beeld.

Programma

12.15 uur

Ontvangst en lunch

13.15 uur Opening door dagvoorzitter Albert Stuulen (Provincie Fryslân)
13.30 uur

Presentatie Piet Paulusma (Piet Paulusma Meteo Service)

Piet licht toe wat de gevolgen van de klimaatverandering zijn voor het weer in ons land. Wat gebeurt er en met wat voor weerverschijnselen  krijgen we te maken? Piet vertelt wat er op ons af komt.

14.00 uur Ruimte voor vragen
14.15 uur

Presentatie Jan Regeling (Wetterskip Fryslân)

Jan is coördinator Crisisbeheersing bij het Wetterskip en maakt deel uit van de interdisciplinaire Friese werkgroep ‘water en evacuatie’. Jan vertelt wat de komst van meer water, als gevolg van de klimaatverandering, betekent op het te beheren areaal

14.45 uur Ruimte voor vragen
15.00 uur

Pauze

15.15 uur

Gesprekken tussen de bezoekers

Onder leiding van dagvoorzitter Albert Stuulen gaan de bezoekers in kleine groepjes uiteen om door te praten over de effecten zoals Piet en Jan die hebben aangegeven. Wat betekent dit nu voor de weg- en waterbeheerders? Welke maatregelen moeten zij nemen en wat kunnen we van elkaar leren?

16.00 uur

Pitch WOW Young Professionals Challenge

In de eerste week van oktober tijdens de week van de WOW factor is de WOW Young Professionals Challenge. Deelnemers aan deze challenge zijn jonge medewerkers van weg- en waterbeheerders door heel Nederland. Dit jaar staat de challenge volledig in het teken van klimaatadaptatie. De winnaars van de challenge pitchen hun idee.

16.15 uur

Plenaire terugkoppeling en afsluiting met een netwerkborrel

17.30 uur

Einde