Bijeenkomst BIM: data moet stromen

Datum 28 november 2017
Tijd 12.15 - 17.30 uur
Kosten geen
Locatie Provinciehuis Noord-Holland (Dreef in Haarlem)
Doelgroep(vaar)weg- en waterbeheerders

Op 28 november organiseren we in samenwerking met Provincie Noord-Holland en Waternet een bijeenkomst over Bouw Informatie Model (BIM) met als thema ‘Data moet stromen’. Tijdens deze middag gaan we in op allerlei aspecten en innovaties rondom BIM.

Deze middag worden in het eerste deel inspirerende presentaties gegeven over datastromen in de praktijk en in het tweede deel worden diverse workshops gegeven.

Programma

12.15 uur Ontvangst en lunch
13.00 uur Opening door dagvoorzitter Marcel Sukel (Provincie Noord-Holland) en welkom door gastheer Chris de Vries (Provincie Noord-Holland en Platform WOW)
13.15 uur Computationele intelligentie voor big data (data in het dagelijks leven) - Eric Pauwels (Centrum Wiskunde en Informatie/Amsterdam Data School of Science)

Data zijn de ruwe grondstof van de kenniseconomie: onontbeerlijk, maar slechts het beginpunt van een transformatief proces dat uiteindelijk moet leiden tot een waardevol eindproduct. Hierbij spelen nieuwe algoritmes en rekenkracht een belangrijke rol. In deze presentatie zullen we aan de hand van enkele voorbeelden illustreren hoe de synergie tussen data en wiskundig rekenen kan leiden tot nieuwe inzichten.
13.30 uur Ruimte voor vragen
13.35 uur BIM datastroom op integrale infra projecten in de praktijk - Bas van Loenen (VolkerWessels)

Het toepassen van BIM heeft zich inmiddels op diverse projecten bewezen als een effectieve manier om de integratie tussen partijen in het bouwproces te realiseren en “Samen Slimmer te Bouwen”. Hoe pakt VolkerInfra dit aan, wat is belangrijk en waar loopt men in de praktijk nog tegen aan?
13.50 uur Ruimte voor vragen
13.55 uur BIM-data in relatie tot werkzaamheden bij Zuidasdok - Gerard Mol (ProRail)

BIM is integraal onderdeel van het project Zuidasdok. Voor moederorganisaties Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam houdt dit in dat de uitwisseling van data geheel digitaal verloopt. In de presentatie zullen we ervaringen delen op contractering van BIM, de InformatieLeveringsSpecificatie, de Object Type Library die de uniforme taal geeft en het opstarten en uitwisselen met BIM met COINS2.0. Kortom: wat zijn nu eigenlijk de ervaringen met BIM in dit grote project? Welke voordelen biedt het?
14.10 uur Ruimte voor vragen
14.15 uur Pauze
14.30 uur

Eerste ronde workshops. Deelnemers kiezen een van de vier workshops:

 1. BIM voor beginners - Niels Reyngoud (Provincie Gelderland).
  In deze workshop bespreekt Niels de basis van BIM. Hierbij komt de relatie met assetmanagement en het BIM-loket aan bod.

 2. De diepte in met COINS 2.0. - Hans Schevers (Building Bits).
  Het BIM loket als beheerder van COINS2 heeft een proces gestart om COINS2 op de “pas toe of leg uit” lijst te krijgen en tevens is in internationaal verband een ISO draft al bijna 1 jaar onderweg om tot een ISO draft specificatie gebaseerd op COINS 2 te komen. Deze presentatie geeft een introductie over COINS2 en gaat dieper in op de onderliggende techniek van COINS2.

 3. BIM in de praktijk in het natte - Nico van der Ploeg (Waternet)
  De rioolwaterzuiveringsinstallatie Weesp wordt nieuw gebouwd. De aanbestedingsprocedure loopt. Waternet ziet een kans om de informatie-uitwisseling binnen dit project te verbeteren door de toepassing van BIM. Het proces en de uitgangspunten zijn vastgesteld. De ervaring gaat leren waar verbeteringen en wijzigingen in proces en uitgangspunten nodig zijn. De huidige stand van zaken delen we graag. Maar we leren ook graag van de kennis en ervaring van de deelnemers aan deze workshop.

 4. BIM op de markt vanuit bouwers en software - André Hoogeland (Waternet) en Peter Vrijhoef (Semmtech)
  Om BIM binnen Waternet vorm te gaan geven, zijn er een aantal BIM pilot projecten gestart, ieder met zijn eigen doelstelling. Deze BIM pilot (LDN PS2) heeft als doel om te kijken in welke mate de praktijk net zo ver is als de theorie. Hiertoe is een pilot gerealiseerd met verschillende partners buiten Waternet om de voordelen aan te tonen voor het gebruik van een Linked Data Platform (LDP) om bouwinformatie te managen. Tijdens deze workshop wordt de opzet en versimpeling van datastromen bij de pilot behandeld.
15.30 uur Pauze
15.45 uur

Tweede ronde workshops. Deelnemers kiezen een van de vier workshops:

 1. IV voor AM - Maaike Beerepoot (Rijkswaterstaat)
  Rijkswaterstaat is na de toepassing van BIM bij DBFM-projecten, gestart met een pilot voor de toepassing van BIM in een prestatiecontract.
  Wat betekent dit en welke uitdagingen levert dat op voor opdrachtgever en opdrachtnemer? In deze workshop wisselen we hierover van gedachten.

 2. Landelijke standaarden bibliotheken OTL e.d. - Dik Spekkink (Spekkink Consultancy & Research)
  OTL: Objecttypenbibliotheek. Uitwisselen van digitale informatie tussen ketenpartners is alleen mogelijk als iedereen dezelfde taal spreekt. De ontwikkeling en het gebruik van de OTL draagt eraan bij dat ketenpartners over de hele levenscyclus van een bouwwerk dezelfde taal spreken.  De OTL gaat uit van het principe eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik.

 3. BIM op het droge en BIM in de praktijk - Dennis van der Meer (Dura Vermeer) en Jeroen de Pijper (Advin)
  Dennis en Jeroen bespreken het samenwerken met BIM tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en behandelen daarbij de valkuilen en winstpunten. Bij BIM in de praktijk wordt de case  Ovonde Langereis behandeld. Hoe doen we het in de keten?

 4. Asset-informatiemanagement: van contract tot OTL/COINS levering - Michel van der Klei - (BAM)
  Opdrachtgevers hebben informatie over alle levensfasen van hun assets nodig, om deze te kunnen managen. De informatie wordt in projecten vergaard, waarbij de Informatieleveringsspecificatie voorschrijft hoe opdrachtnemers de asset-informatie dienen te leveren aan OG. Hoe komt een opdrachtnemer nu van contract(eisen) tot de vereiste OTL/COINS-informatieleveringen? Gebaseerd op waargebeurde verhalen.
16.45 uur Plenaire afsluiting en borrel
17.30 uur Einde bijeenkomst

 

Bekijk via de knop 'Naar de terugblik' de presentaties terug.