Test header

Bijeenkomst Aan de slag met het materialenpaspoort - Duurzaamheid verbindt assetmanagement

Datum 16 januari 2018
Tijd 13.00 - 16.30 uur
Kosten geen
Locatie Event corner, Griffioenlaan 2, Utrecht

Vervolg op Assetmanagement verbindt Nederland – samen leren met LEF”

Op 22 juni hebben we tijdens Assetmanagement verbindt Nederland - samenwerken met LEF, een aantal assetmanagement thema’s benoemd waar we mee aan de slag wilden gaan. De volgende stap hebben we op 13 oktober gezet in een viertal verschillende groepen: Assetregio, duurzaamheid, voorspelbaar onderhoud en bestuurlijke betrokkenheid. Zo blijven we gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige weg- en watersector en dito infrastructuur.

Vanuit de groep Duurzaamheid organiseren we in de Week van de Circulaire Economie een nieuwe stap om kennis te delen, kennis te verrijken en tastbare acties op te starten.

Wil je deelnemen? Bekijk dan hieronder het volledige programma en meld je vóór 14 januari aan via de knop 'Aanmelden'.

Programma

13.00 uur Opening en korte terugblik naar 22 juni en 13 oktober 2017
13.15 uur Presentaties door verschillende assetowners waarin de aanleiding (Parijs) en de vervangingsopgave centraal staan:
  • Jenne van der Velde – Rijkswaterstaat
  • Peter Korbee/Paul Janssen - Provincie Noord-Holland
  • Frank Beekman -Vitens
  • Marcel van Zutphen - Waterschap Vechtstromen
13.45 uur Roulerende werksessies om actief mee te denken over oplossingen:
  • Hoe kun je de inspecties gebruiken om beter in beeld te krijgen welke materialen/functies we al in bezit hebben  – Jeroen Nagel (Rijkswaterstaat)
  • Ontsluiting & delen van data - Foppe Gerlsma (Stantec)
  • Ontwerpen - Eefje van den Dungen/Kees-Willem Markus (IV-Infra)
  • Het materialenpaspoort lost niets op. Er is meer nodig dan een instrument - Paul Jansen/Peter Korbee (Provincie Noord-Holland)
16.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting
16.30 uur Einde bijeenkomst

Direct aanmelden