Agressie en geweld tegen medewerkers

Datum 05 oktober 2017

Workshop WOW-dag 2017

“Ik sla je kop in” of “ik rijg je aan het mes”. Dit soort bedreigingen, maar ook onvriendelijke bejegening en zelfs geweld zijn helaas soms aan de orde van de dag voor beheerders van de (vaar)wegen en het water. Dat blijkt uit een enquête die COAP begin 2017 in opdracht van platform WOW onder collega’s van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten heeft gehouden.

Geschrokken van de resultaten zetten we gezamenlijk de schouders eronder en gaan we één norm bepalen voor de hele watersector. Wie denkt er mee? Als je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je medewerkers dan mag je deze workshop niet missen! Adviseurs PenO/KAM en leden van ondernemingsraden zijn ook van harte welkom.

Sprekers

Willie Ariëns, Afdeling Handhaving Waterschap Rivierenland en Waterschap Hollandse Delta

Willie Ariëns

Anton van Straten, Rijkswaterstaat

Volledig programma landelijke WOW-dag