Aan de slag! Samen naar een toekomstbestendige infrastructuur op Infratech

Datum 17 januari 2017
Tijd 09.30 - 13.30 uur
Locatie Infratech Rotterdam
DoelgroepBestuurders

Op 17 januari 2017 wordt de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend tijdens de opening van de Infratech 2017. Platform WOW organiseert dit evenement samen met Duurzaam GWW. Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, verricht zowel de opening van de Infratech als de ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. De heer Dronkers vervangt hiermee Minister Schultz van Haegen, die op het allerlaatste moment verstek moet laten gaan wegens verplichtingen in de Eerste Kamer. 

Programma

9.30 uur Inloop en ontvangst bij CROW stand
10.00 uur Hendrik Postma, voorzitter Vereniging van Waterbouwers namens de opdrachtnemers
10.15 uur  Annemieke Nijhof, CEO Tauw Group namens de adviesbureaus en kennisinstellingen
10.45 uur In gesprek met elkaar over de toekomstbestendige infrastructuur
11.15 uur Naar Smart Mobility Plein
11.30 uur Conny Bieze, gedeputeerde provincie Gelderland namens de opdrachtgevers
11.45 uur De heer Dronkers over Green Deal Duurzaam GWW 2.0 en ondertekening
12.00 uur Lunch
13.30 uur Einde

 

Over de Green Deal 2.0

In 2013 en 2014 hebben 29 partijen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) gekozen voor een samenwerking om infraprojecten duurzaam te maken. Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen hebben daarvoor de krachten gebundeld in de Green Deal 1.0. Door te kiezen voor duurzame infraprojecten wordt een bijdrage geleverd aan een gezond leefmilieu en het tegengaan van klimaatverandering. In duurzame infraprojecten wordt verantwoord omgegaan met grondstoffen en materialen en er wordt een goede afweging maken tussen kosten en opbrengsten.

De Green Deal Duurzaam GWW had een looptijd tot 31 december 2015. In deze periode zijn belangrijke eerste stappen gezet in het verduurzamen van onze infrastructuur. Duurzaam GWW heeft zich daarbij ontwikkeld tot een sterk merk.

Na evaluatie van de Green Deal was duidelijk dat alle partijen zich realiseerden dat er meer nodig is om de ambities voor een duurzame infrastructuur volledig te realiseren. Dit kan alleen door ketensamenwerking. Duurzaam GWW 1.0 heeft daarvoor een goede aanzet gegeven en het vervolg was dan ook vanzelfsprekend: Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Inmiddels hebben meer dan 80 partijen aangegeven met de nieuwe Green Deal mee te doen.