Agenda

 • Webinar Data en wegbeheer

  Data voor wegbeheerders is een veelbesproken onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Maar waar zou je rekening mee moeten houden als je als ov

 • Lezing over agressie en geweld tegen weg- en waterbeheerders

  "Ik sla je kop in" of "ik rijg je aan het mes". Dit soort bedreigingen, maar ook onvriendelijke bejegening en zelfs geweld zijn helaas soms aan de ord

 • Bijeenkomst BIM: data moet stromen (wachtlijst)

  Op 28 november organiseren we in samenwerking met Provincie Noord-Holland en Waternet een bijeenkomst over Bouw Informatie Model (BIM) met als thema ‘

 • Webinar Amsterdam Rainproof

  Op donderdag 5 oktober won Amsterdam Rainproof de prestigieuze WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2017. In dit webinar vertelt Daniel Goedbloed over de

 • Innovatiebijeenkomst GeluidsreductiePlus

  Op vrijdag 19 januari organiseren we samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, het Infra Innovatie Netwerk en RVO Nederland een bijeenkom

 • Bijeenkomst Recreatievaart

  Ter opvolging van de bijeenkomst Effectief en efficiënt vaarwegbeheer voor de recreatievaart op 31 januari 2017 organiseren we op 25 januari 2018 same

 • Bijeenkomst Smart Patrol

  In samenwerking met Rijkswaterstaat organiseren we op 8 februari 2018 een bijeenkomst over Smart Patrol van vaarwegen. Thema's als drone-inzet, slimme

 • Deze bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden

 • Zomerschool Solaroad

  Op 25 augustus brengen we een bezoek aan SolaRoad. Een wegdek dat fungeert als zonnepaneel en energie omzet in elektriciteit. Het idee lijkt eenvoudig

 • Zomerschool Schiphol-Amsterdam-Almere

  Programma 09.45 - 10.00 ontvangst op het projectbureau van Rijkswaterstaat 10.00 - 11.00 presentatie over project Schiphol-Amsterdam-Almere 11.00 - 12

 • Zomerschool Marker Wadden

  Op dinsdag 4 juli kun je kennis maken met het unieke project van de Marker Wadden. De Marker Wadden worden aangelegd om de ecologie te verbeteren door

 • Webinar Omgevingswet

  Inhoud van het webinar Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysie

 • Bijeenkomst Assetmanagement verbindt Nederland

  KNW samen met RWS en platform WOW, nodigt jou als infrabeheerder uit voor een reis naar Next Generation Assetmanagement in het LEF Future center in Ut

Hoofdthema's


Thema's


Jaren


Datums