Agenda

 • Webinar Data en wegbeheer

  Data voor wegbeheerders is een veelbesproken onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Maar waar zou je rekening mee moeten houden als je als ov

 • Lezing over agressie en geweld tegen weg- en waterbeheerders

  "Ik sla je kop in" of "ik rijg je aan het mes". Dit soort bedreigingen, maar ook onvriendelijke bejegening en zelfs geweld zijn helaas soms aan de ord

 • Bijeenkomst BIM: data moet stromen (wachtlijst)

  Op 28 november organiseren we in samenwerking met Provincie Noord-Holland en Waternet een bijeenkomst over Bouw Informatie Model (BIM) met als thema ‘

 • Webinar Amsterdam Rainproof

  Op donderdag 5 oktober won Amsterdam Rainproof de prestigieuze WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2017. In dit webinar vertelt Daniel Goedbloed over de

 • Innovatiebijeenkomst GeluidsreductiePlus

  Op vrijdag 19 januari organiseren we samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, het Infra Innovatie Netwerk en RVO Nederland een bijeenkom

 • Bijeenkomst Recreatievaart

  Ter opvolging van de bijeenkomst Effectief en efficiënt vaarwegbeheer voor de recreatievaart op 31 januari 2017 organiseren we op 25 januari 2018 same

 • Bijeenkomst Smart Patrol

  In samenwerking met Rijkswaterstaat organiseren we op 8 februari 2018 een bijeenkomst over Smart Patrol van vaarwegen. Thema's als drone-inzet, slimme

 • Deze bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden

 • Webinar Nieuwe generatie weg- en waterbeheerders betrekken

  De instroom van jongeren in opleidingen richting weg- en waterbeheer is te laag, terwijl deze organisaties mede door uitstroom van ervaren collega’s b

 • Webinar Omgevingswijzer

  In dit webinar wordt de Omgevingswijzer toegelicht. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten in

 • Webinar Klimaatadaptatie

  Dit webinar gaat over Klimaatadaptatie van weginfrastructuur. Wat is het belang van klimaatverandering voor wegbeheerders, welke effecten zijn er door

 • Stockholm Junior Water Prize

  Op 29 augustus wordt de jaarlijkse Stockholm Junior Water Prize uitgereikt. Aan deze prestigieuze internationale wedstrijd doen meer dan 10.000 inzend

 • Webinar Smart Shipping

  In dit webinar gaan we verder in op Smart Shipping. Wat wordt er onder verstaan? Wat is de huidige stand van zaken? Wat houdt de Smart Shipping Challe

Hoofdthema's


Thema's


Jaren


Datums